11 Ιανουαρίου 2012

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΠΡΟΣ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ ΥΓΕΙΑΣ


Θέμα: Θεσμικά αιτήματα εργαζομένων στα Προνοιακά Ιδρύματα Ν.Π.Ι.Δ.


          Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στην Ειδική Αγωγή εκπροσωπεί εργαζόμενους στα Ιδρύματα / Σωματεία / Κέντρα Ν.Π.Ι.Δ. που λειτουργούν από τις αρχές της δεκαετίας του ΄60.  Αυτοί οι φορείς Κοινωνικής Πρόνοιας ιδρύθηκαν με ιδιωτική πρωτοβουλία, για να καλύψουν το κενό της Πολιτείας.  Σε αναγνώριση των κρατικών ελλείψεων θεσπίστηκε με Νόμο η μερική επιχορήγηση τους από αυτήν.
          Από το 2009 διαφαίνονται σοβαρότατα προβλήματα στη λειτουργία των  Ν.Π.Ι.Δ. και σήμερα είναι ορατός ο κίνδυνος αναστολής λειτουργίας δομών όπως το Μαργαρίτα, το Θεοτόκος, ο Ερμής, το Παμμακάριστος, το ΕΓΝΥΑ, το Μέριμνα Κατερίνης, και πολλών ακόμη φορέων που εξυπηρετούν ΑμεΑ. Η κρατική επιχορήγηση φτάνει με καθυστέρηση και μειωμένη έως και 50%, με συνέπεια την οικονομική δυσπραγία των φορέων.

          Θα θέλαμε να επισημάνουμε και να θέσουμε υπόψη σας τα εξής ζητήματα που αφορούν στο θεσμικό, κοινωνικό και λειτουργικό χαρακτήρα των φορέων όπου απασχολούμαστε:

Από 1-01-12 με την εφαρμογή του ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ, τυπικά υπαγόμαστε στους Ο.Τ.Α. Όπως γνωρίζετε οι δομές μας έχουν υπερτοπικό χαρακτήρα και με αυτή την έννοια δεν μπορούν να αποτελούν ευθύνη μιας μόνο Δημοτικής αρχής. Η διαδικασία χρηματοδότησης και ελέγχου των προνοιακών δομών θα μπορούσε να απλουστευτεί με την απευθείας υπαγωγή μας στο Υπουργείο σας που είναι και ο φυσικός μας φορέας.

Το ΥΥΚΑ χρηματοδοτεί μία πληθώρα φορέων Ν.Π.Ι.Δ. σε όλη τη χώρα. Η μη ξεκάθαρη ταξινόμησή τους ανάλογα με το είδος του έργου τους, την προσφορά και την πληθυσμιακή ομάδα που εξυπηρετούν δε διευκολύνει τη λειτουργία των φορέων αλλά και του δικού σας έργου. Αιτούμαστε τη διάκριση των δομών που παρέχουν στα ΑμεΑ ολοκληρωμένες παρεμβάσεις στους τομείς της εκπαίδευσης, επαγγελματικής κατάρτισης, κοινωνικής ένταξης, αποκατάστασης και συμβουλευτικής στις οικογένειες. Θα θέλαμε επίσης να τονίσουμε ότι το προσωπικό των προαναφερθέντων φορέων είναι επιστήμονες με άριστη κατάρτιση και τεχνογνωσία, εξειδικευμένοι  και πιστοποιημένοι από το ΕΚΕΠΙΣ και από ομοειδής ευρωπαϊκούς φορείς πιστοποίησης.
Με δεδομένο την αναγνώριση από το Υπουργείο σας για την παροχή υπηρεσιών σε  ΑμεΑ από τους φορείς ΝΠΙΔ, οι οποίες προς το παρόν  δεν καλύπτονται από την Πολιτεία, θεωρούμε επιβεβλημένη την  πάγια και τακτική χρηματοδότησή τους από τον κρατικό προϋπολογισμό, με πλήρη κάλυψη λειτουργικών και μισθοδοτικών δαπανών. Εν όψη των διαρθρωτικών αλλαγών που σχεδιάζει το ΥΥΚΑ θεωρούμε αναγκαία τη θεσμική κατοχύρωση του χώρου μας, που χρόνια τώρα βρίσκεται στον αέρα.  Το ΥΥΚΑ οφείλει να αναλάβει την ευθύνη της εποπτείας των Προνοιακών Φορέων στα πλαίσια ενός κεντρικού σχεδιασμού ο οποίος θα είναι αποτέλεσμα συνεργασίας όλων των εμπλεκομένων – φορέων, εργαζομένων και γονιών.

Μέχρι τώρα ένα πάγιο έσοδο των φορέων ήταν οι εισφορές από τα ασφαλιστικά ταμία των εξυπηρετούμενων. Δεδομένης της ασυνέπειας των ασφαλιστικών ταμείων οι δομές μας αδυνατούν να ανταποκριθούν στις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς στους εργαζόμενους, να διασφαλίσουν την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και να συνεχίζουν να λειτουργούν χωρίς την οικονομική συνδρομή των οικογενειών η οποία μάλιστα σε κάποιες περιπτώσεις γίνεται δυσβάστακτη για τις ήδη επιβαρυμένες οικογένειες των ΑμεΑ. Θεωρούμε ότι άμεσα θα πρέπει να επιληφθείτε του θέματος.

Οι βεβαιώσεις σπουδών που αποκτούν οι απόφοιτοι από τα επαγγελματικά εργαστήρια των φορέων μας δεν έχουν κανένα κύρος στην αγορά εργασίας. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να αποκλείονται άριστα καταρτισμένα ΑμεΑ λόγω έλλειψης τυπικών προσόντων. Ζητάμε να συνεργαστείτε με τα συναρμόδια Υπουργεία ώστε να συμβάλετε στη θεσμοθέτηση τίτλου σπουδών για τους εξυπηρετούμενους μας και να συνδράμετε έτσι τόσο στην κοινωνική κι επαγγελματική ένταξη των ΑμεΑ όσο και στην καταπολέμηση της ανεργίας.   

Θεωρούμε ότι η δωρεάν παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών υγείας και πρόνοιας δεν είναι προνόμιο αλλά δικαίωμα όλων.  Τέλος, κρίνουμε απαραίτητη τη συμμετοχή των εργαζομένων σε οποιαδήποτε διεργασία πραγματοποιηθεί σχετικά με τα Ιδρύματα/Σωματεία/Κέντρα ΝΠΙΔ. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου