13 Μαΐου 2015

                                             
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ EΡΓΑΣΙΑΣ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
    Δελτίο Τύπου
Αθήνα, 12-5-2015

Σημεία της ομιλίας της αναπληρώτριας υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Θεανώς Φωτίου στην Συνάντηση Υψηλού Επιπέδου για την Αναπηρία που πραγματοποιήθηκε στη Ρίγα

Ένας στους έξι Ευρωπαίους αντιμετωπίζει κάποια μορφή αναπηρίας. Αυτό σημαίνει ότι 80 εκατομμύρια άνθρωποι δεν μπορούν να συμμετέχουν ενεργά στην οικονομική και κοινωνική ζωή λόγω εμποδίων που σχετίζονται με θέματα περιβάλλοντος και συμπεριφοράς. Στην Ελλάδα τα ΑμΕΑ είναι το 10% του πληθυσμού.
Το άρθρο 1 της Χάρτας των Θεμελιωδών δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθορίζει ότι «η ανθρώπινη αξιοπρέπεια πρέπει να είναι σεβαστή και να προστατεύεται». Το άρθρο 26 καθορίζει ότι  «η ΕΕ και τα κράτη μέλη της ΕΕ σέβονται τα δικαιώματα των ανθρώπων με αναπηρίες και πρέπει να λαμβάνονται μέτρα που θα εξασφαλίζουν τη συμμετοχή των ατόμων αυτών στην αγορά εργασίας και στην κοινωνική ζωή». Είναι ξεκάθαρο ότι τα κράτη μέλη της ΕΕ έχουν την σαφή εντολή να βελτιώνουν την οικονομική και κοινωνική ζωή των ατόμων με αναπηρίες.
Όταν υιοθετήθηκε η σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών από την Ελλάδα, ο τομέας της πρόνοιας που είναι υπεύθυνος για τα άτομα με αναπηρία μεταφέρθηκε από το υπουργείο Υγείας στο υπουργείο Εργασίας. Ο σκοπός αυτής της ενέργειας ήταν να εξασφαλιστεί η ενεργητική ένταξη των ατόμων με αναπηρία.
Η οικονομική κρίση και οι μνημονιακές πολιτικές λιτότητας που επιβλήθηκαν στις χώρες μας είχαν και συνεχίζουν να έχουν τεράστιο αρνητικό αντίκτυπο στην ζωή των ΑμΕΑ, καθώς ενώ αυξήθηκε η ανάγκη για περισσότερα κυβερνητικά προνοιακά μέτρα προς όφελος των ΑμΕΑ, οι κυβερνήσεις, και μπορώ μετά βεβαιότητας να μιλήσω για την δικιά μου κυβέρνηση, δεν διαθέτουν τους απαραίτητους πόρους. Το αποτέλεσμα είναι να μην είναι δυνατό να καλυφθούν επαρκώς οι ανάγκες των ατόμων με αναπηρία.
Δεν μπορούμε να μιλήσουμε για οριζόντια μέτρα και κανόνες για όλα τα κράτη  μέλη χωρίς να λάβουμε υπόψη μας την διαφορετική κατάσταση των κρατών μελών.  Η Ευρωπαϊκή στρατηγική 2020 θα πρέπει να εξειδικευτεί σύμφωνα με την πραγματική κατάσταση και τις άμεσες ανάγκες του κάθε κράτους μέλους.
Προκειμένου να εφαρμόσουμε την κοινωνική πολιτική που επιθυμούμε και θεωρούμε αναγκαία, πρέπει να έχουμε τους απαραίτητους οικονομικούς πόρους και να καταργήσουμε τα μνημόνια, τα όποια επιβάλλουν περιορισμούς στην πρόσληψη προσωπικού στα ιδρύματα και στις δομές που σχετίζονται με άτομα με αναπηρία.  Είναι γεγονός ότι ακόμα και θετικές ενέργειες όπως τα κέντρα για δημιουργική απασχόληση για τα ΑμΕΑ καθώς και άλλα προγράμματα, καταρρέουν λόγω της έλλειψης οικονομικών και ανθρώπινων πόρων.
Ένα ακόμα στοιχείο το οποίο πρέπει να προσθέσω είναι ότι οι ελληνικές πόλεις, ειδικότερα οι μητροπολιτικές δεν είναι καθόλου φιλικές  ή προσβάσιμες για άτομα χωρίς αναπηρία και ακόμα περισσότερο για άτομα με αναπηρία. Πεζοδρόμια, δημόσια κτίρια, ακόμα και σχολεία μπορούν να αποδειχτούν επικίνδυνα ακόμα και για άτομα χωρίς αναπηρία. Αυτό οφείλεται στην διαφθορά που σχετίζεται με την κατασκευή δημοσίων έργων κάτι που πρέπει να διορθώσουμε μέσα στους επόμενους μήνες.
Τελειώνοντας θα ήθελα να τονίσω ότι πρέπει να γίνουν αποφασιστικά βήματα στον τομέα της κοινωνικής πολιτικής που σχετίζεται με τα άτομα με ειδικές ανάγκες και ανυπομονώ γι αυτό. Ωστόσο πρέπει να επαναλάβω ότι χωρίς την κατάργηση των εξαιρετικά αυστηρών μέτρων λιτότητας που έχουν επιβληθεί, χωρίς οικονομικούς πόρους και χωρίς την δυνατότητα να μπορούν να γίνουν προσλήψεις εξειδικευμένου προσωπικού στον δημόσιο τομέα, κάθε προσπάθεια για βελτίωση της κατάστασης θα παραμείνει ευσεβής πόθος. Φωτίου: Η κρίση φέρνει την ανάγκη για περισσότερα προνοιακά μέτρα
Η αναπληρώτρια υπουργός, στάθηκε ιδιαίτερα στο θέμα της ανεπάρκειας των πόρων, αναφέροντας πως «προκειμένου να εφαρμόσουμε την κοινωνική πολιτική που επιθυμούμε και θεωρούμε αναγκαία, πρέπει να έχουμε τους απαραίτητους οικονομικούς πόρους και να καταργήσουμε τα μνημόνια, τα όποια επιβάλλουν περιορισμούς στην πρόσληψη προσωπικού στα ιδρύματα και στις δομές που σχετίζονται με άτομα με αναπηρία. Είναι γεγονός, ότι ακόμα και θετικές ενέργειες όπως τα κέντρα για δημιουργική απασχόληση για τα ΑμΕΑ, καθώς και άλλα προγράμματα, καταρρέουν λόγω της έλλειψης οικονομικών και ανθρώπινων πόρων».
Στο επίκεντρο τα προβλήματα των ΑμΕΑ στην Ελλάδα.

Στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα άτομα με αναπηρίες στην Ελλάδα, επικεντρώθηκε η ομιλία της αναπληρώτριας υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Θεανώς Φωτίου, κατά την συνάντηση υψηλού επιπέδου για την Αναπηρία που πραγματοποιήθηκε στη Ρίγα της Λετονίας.
 

Η κ. Φωτίου επεσήμανε ότι η «οικονομική κρίση και οι μνημονιακές πολιτικές λιτότητας που επιβλήθηκαν στις χώρες μας, είχαν και συνεχίζουν να έχουν τεράστιο αρνητικό αντίκτυπο στην ζωή των ΑμΕΑ, καθώς, ενώ αυξήθηκε η ανάγκη για περισσότερα κυβερνητικά προνοιακά μέτρα προς όφελος των ΑμΕΑ, οι κυβερνήσεις - και μπορώ μετά βεβαιότητας να μιλήσω για την δικιά μου κυβέρνηση - δεν διαθέτουν τους απαραίτητους πόρους. Το αποτέλεσμα είναι να μην είναι δυνατό να καλυφθούν επαρκώς οι ανάγκες των ατόμων με αναπηρία» ανέφερε, υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι η ευρωπαϊκή στρατηγική 2020 θα πρέπει να εξειδικευτεί «σύμφωνα με την πραγματική κατάσταση και τις άμεσες ανάγκες του κάθε κράτους μέλους».
 

Η αναπληρώτρια υπουργός, στάθηκε ιδιαίτερα στο θέμα της ανεπάρκειας των πόρων, αναφέροντας πως «προκειμένου να εφαρμόσουμε την κοινωνική πολιτική που επιθυμούμε και θεωρούμε αναγκαία, πρέπει να έχουμε τους απαραίτητους οικονομικούς πόρους και να καταργήσουμε τα μνημόνια, τα όποια επιβάλλουν περιορισμούς στην πρόσληψη προσωπικού στα ιδρύματα και στις δομές που σχετίζονται με άτομα με αναπηρία. Είναι γεγονός, ότι ακόμα και θετικές ενέργειες όπως τα κέντρα για δημιουργική απασχόληση για τα ΑμΕΑ, καθώς και άλλα προγράμματα, καταρρέουν λόγω της έλλειψης οικονομικών και ανθρώπινων πόρων».
 

Εξάλλου, η κα Φωτίου έθεσε και το πρόβλημα της προσβασιμότητας που αντιμετωπίζουν τα άτομα με αναπηρία στην Ελλάδα, σε πεζοδρόμια, δημόσια κτίρια και σχολεία, το οποίο συνέδεσε και με φαινόμενα διαφθοράς στην κατασκευή δημοσίων έργων.
 

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρέθεσε η κα Φωτίου, ένας στους έξι Ευρωπαίους αντιμετωπίζει κάποια μορφή αναπηρίας, ενώ στην Ελλάδα τα ΑμΕΑ αποτελούν το 10% του πληθυσμού.


Πηγή:
 http://www.newsbeast.gr/


29 Απριλίου 2015

 1η  ΜΑΙΟΥ 2015
Τον Μάιο του 1886 τα εργατικά συνδικάτα στο Σικάγο αποφάσισαν την έναρξη απεργιακών κινητοποιήσεων με βασικό αίτημα την καθιέρωση της 8ωρης εργασίας και καλύτερες συνθήκες εργασίας.                                                  
Οι προγονοί μας πάλεψαν και νίκησαν.                                                       Εμείς θα θυσιάσουμε τους αγώνες τους;
1η Μαΐου 2015 ημέρα που όλοι μαζί θα αντισταθούμε στην καταστρατήγηση των εργασιακών δικαιωμάτων που έχουμε υποστεί ως λαός τα 4 χρόνια της Κρίσης των μνημονίων.
ΔΙΑΔΗΛΩΝΟΥΜΕ - ΔΙΑΙΚΔΙΚΟΥΜΕ
·         Συλλογικές συμβάσεις εργασίας
·         Εργασιακή ασφάλεια
·         Καμιά απώλεια θέσης εργασίας
·         Βασικός μισθός στα 751ευρώ για όλους
·         Μείωση της Ανεργίας
·         Όνειρα για τους νέους μας
·         Τα Άτομα με Αναπηρία ως ισότιμα μέλη της κοινωνίας μας
1η Μαΐου σήμερα δεν είναι εορτασμός είναι ημέρα που δηλώνουμε                  ΟΧΙ στην εργασιακή υποδούλωση.                                                                ΝΑΙ στην εργασία Ανάπτυξης και Συμμετοχής
Ημέρα δέσμευσης στις αρχές της ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ – ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ -  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ
ΟΛΟΙ ΣΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΜΕ ΣΤΙΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ

ΠΡΟΝΟΙΑ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΕΥΘΗΝΗ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ


 1η  ΜΑΙΟΥ 2015
Τον Μάιο του 1886 τα εργατικά συνδικάτα στο Σικάγο αποφάσισαν την έναρξη απεργιακών κινητοποιήσεων με βασικό αίτημα την καθιέρωση της 8ωρης εργασίας και καλύτερες συνθήκες εργασίας.                                                  
Οι προγονοί μας πάλεψαν και νίκησαν.                                                       Εμείς θα θυσιάσουμε τους αγώνες τους;
1η Μαΐου 2015 ημέρα που όλοι μαζί θα αντισταθούμε στην καταστρατήγηση των εργασιακών δικαιωμάτων που έχουμε υποστεί ως λαός τα 4 χρόνια της Κρίσης των μνημονίων.
ΔΙΑΔΗΛΩΝΟΥΜΕ - ΔΙΑΙΚΔΙΚΟΥΜΕ
·         Συλλογικές συμβάσεις εργασίας
·         Εργασιακή ασφάλεια
·         Καμιά απώλεια θέσης εργασίας
·         Βασικός μισθός στα 751ευρώ για όλους
·         Μείωση της Ανεργίας
·         Όνειρα για τους νέους μας
·         Τα Άτομα με Αναπηρία ως ισότιμα μέλη της κοινωνίας μας
1η Μαΐου σήμερα δεν είναι εορτασμός είναι ημέρα που δηλώνουμε                  ΟΧΙ στην εργασιακή υποδούλωση.                                                                ΝΑΙ στην εργασία Ανάπτυξης και Συμμετοχής
Ημέρα δέσμευσης στις αρχές της ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ – ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ -  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ
ΟΛΟΙ ΣΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΜΕ ΣΤΙΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ

ΠΡΟΝΟΙΑ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΕΥΘΗΝΗ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ


28 Απριλίου 2015

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟY Δ.Σ. της «Ασπίδας του Δαυίδ»

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ
Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στην Ειδική Αγωγή συμπαραστέκεται και υποστηρίζει τους εργαζόμενους υπό την διεύθυνση του φορέα «Ασπίδα του Δαυίδ».
Καταγγέλλουμε τις αποφάσεις του Δ.Σ. του φορέα για τις απολύσεις και για την τρομοκρατία που ασκεί στους εργαζόμενους. Οι εργαζόμενοι  αγωνιστήκαμε να σταματήσουμε τα μνημόνια που επιβλήθηκαν στην Ειδική Αγωγή από τις  προηγούμενες κυβερνήσεις και σήμερα βρισκόμαστε όλοι οι εργαζόμενοι αντιμέτωποι καθημερινά με τα «μνημόνια» που αποφασίζουν να επιβάλλουν οι Διοικήσεις των φορέων στους εργαζόμενους, με την δικαιολογία ότι έτσι θα κρατήσουν τους φορείς σε λειτουργία .
Οι «λύσεις» που δίνουν είναι: απολύσεις, μειώσεις μισθών, αυξήσεις ωραρίου, αλλαγή συμβάσεων εργασίας, ευέλικτες μορφές εργασίας .
Τώρα, ζητάνε από τους εργαζομένους να συναινέσουν σε παρατυπίες και μερικές φορές παράνομες συμφωνίες ενάντια στο κράτος και τα ασφαλιστικά ταμεία.
ΦΤΑΝΕΙ ΠΙΑ!
Οι εργαζόμενοι, απαιτούμε ποιοτικές υπηρεσίες στους χώρους εργασίας μας και καταγγέλλουμε όλους όσους θέλουν να εκμεταλλευτούν την Ειδική Αγωγή και την Ψυχική Υγεία, τα Άτομα με Αναπηρία καθώς και τις οικογένειές τους.
Οι φορείς τής Ειδικής Αγωγής και της Ψυχικής Υγείας δεν είναι «μαγαζάκι κανενός».
Η διοίκηση της «Ασπίδας  του Δαυίδ» θα πρέπει να ελεγχτεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες. 
Η παρέμβαση του κράτους θα πρέπει να είναι καταπέλτης.
Διεκδικούμε :
·         Άμεση επαναπρόσληψη όλων των απολυμένων με πλήρη εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα.
·         Ενιαίο θεσμικό πλαίσιο για την Ειδική Αγωγή.
·         Πλήρη χρηματοδότηση των Ν.Π.Ι.Δ. από τον κρατικό προϋπολογισμό, με αυστηρό οικονομικό και κοινωνικό έλεγχο από το κράτος.


ΠΡΟΝΟΙΑ – ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ – ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ
ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ

21 Απριλίου 2015

Ενημέρωση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής για τα Προνοιακά Ιδρύματα

                                                                                              Αθήνα, 3/4/2015
Δελτίο Τύπου-Ενημέρωση στο Περιφερειακό Συμβούλιο για τα Προνοιακά Ιδρύματα
   Την Πέμπτη , 2 Aπριλίου 2015, στην 11η Συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Αττικής ,η Αντιπεριφερειάρχης Κοινωνικής Πολιτικής Κατερίνα Θανοπούλου, πιστή στις δεσμεύσεις της, έθεσε το ζήτημα των Προνοιακών Ιδρυμάτων, στο οποίο έδωσε ειδικό βάρος από τις πρώτες μέρες ανάληψης των καθηκόντων της.  
   Η έγκαιρη χρηματοδότηση και καταβολή των επιχορηγήσεων πριν τα Χριστούγεννα του 2014, τριανταπέντε (35) Προνοιακών Ιδρυμάτων πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά, κατόπιν παρεμβάσεων της Αντιπεριφέρειας Κοινωνικής Πολιτικής, επισήμανε η κα Θανοπούλου, ενώ στο αμέσως επόμενο διάστημα θα καταβληθούν οι επιχορηγήσεις σε έντεκα (11) Ιδρύματα, που βρίσκονται σε εκκρεμότητα ,όχι από υπαιτιότητα των υπηρεσιών της Περιφέρειας Αττικής, αλλά λόγω της μη έγκαιρης προσκόμισης δικαιολογητικών η και πιστοποίησης από τα Ιδρύματα.
   Πέρα των παραπάνω παρεμβάσεων, οι τομείς που θα παρέμβει στο αμέσως επόμενο διάστημα η Περιφέρεια Αττικής προσδιορίζονται:
-       στην αμφίδρομη επικοινωνία με όλα τα Ιδρύματα, τους Φορείς και τους εργαζόμενους,
-       στην έγκαιρη χρηματοδότηση και καταβολή των επιχορηγήσεων έντεκα (11) Προνοιακών Ιδρυμάτων και στην μέριμνα επίλυσης του ζητήματος πιστοποίησης ή ειδικών επιμέρους ζητημάτων τεσσάρων (4) Ιδρυμάτων.
-       στον επανακαθορισμό των κριτηρίων επιχορηγήσεων προκειμένου να είναι δικαιότερη η κατανομή των ποσών των δόσεων και στην συντόμευση των γραφειοκρατικών διαδικασιών,
-       στην επαναχάραξη της όλης διαδικασίας της επιχορήγησης προκειμένου να συντομευτεί , να είναι αποτελεσματική και να υπάρξει καλύτερη διαχείριση.
-       στον πληρέστερο έλεγχο της λειτουργίας των Προνοιακών Ιδρυμάτων, με έμφαση στις νέες τεχνολογίες, μέσω της αξιοποίησης των σχετικών Προγραμμάτων.
-       στη θέσπιση ακατάσχετου στον τραπεζικό λογαριασμό για γονείς ατόμων με νοητική υστέρηση, που εισπράττουν επιδόματα εκ μέρους των παιδιών τους, όταν έχουν χρέη προς το Δημόσιο ή τις Τράπεζες.
-       στο ζήτημα της μη αναγνώρισης νοσηλίων από την πλευρά του ΕΟΠΠΥ για άτομα με μέτρια αναπηρία ή μέτριας μορφής νοητική υστέρηση.
-       στη ρύθμιση θεμάτων που αφορούν μεγάλους λογαριασμούς ηλεκτροδότησης, όπως στο Ίδρυμα «Παμμακάριστος», λόγω συστέγασης του με δύο (2) Δημόσια Ειδικά Σχολεία, καθώς επίσης και στο Ίδρυμα «Εστία», το οποίο αντιμετωπίζει σοβαρά οικονομικά προβλήματα λόγω φιλοξενίας δεκατριών(13) ανασφάλιστων εκπαιδευόμενων ΑμεΑ.
   Κλείνοντας την εισήγησή της η κα Θανοπούλου, τόνισε ότι η Περιφέρεια Αττικής θα εντάξει τη διάσταση των ΑμεΑ σε όλες τις δράσεις και δεσμεύτηκε για την στήριξη από την Περιφέρεια της λειτουργίας των Προνοιακών Ιδρυμάτων, τα οποία επιτελούν σημαντικό έργο με δομές εκπαίδευσης, φροντίδας και αποκατάστασης και των εργαζομένων σε αυτά.


11 Φεβρουαρίου 2015

Προγραμματικές θέσεις της Θεανώς Φωτίου Αναπλ. Υπ. Κοινωνικής Αλληλεγγύης 09/02/2015  Οι πολιτικές των μνημονίων και της λιτότητας που επεβλήθησαν στη χώρα μας, δημιούργησαν μια πρωτοφανή κατάσταση. 1,5 εκατομμύρια άνεργοι χωρίς ασφαλιστικά δικαιώματα. « Η Ελλάδα, μια χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να βιώνει μια άνευ προηγουμένου ανθρωπιστική κρίση» Τι σημαίνει ανθρωπιστική κρίση;
 Σημαίνει ότι 2,5 εκατομμύρια οικογένειες ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας, δεν έχουν δηλαδή ούτε 500 ευρώ το μήνα για να ζήσουν 4 άτομα. Αδυνατούν να πληρώσουν τα στοιχειώδη αγαθά, το ηλεκτρικό ρεύμα, το νερό, την στέγαση, υποσιτίζονται, δεν έχουν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, δεν μπορούν να μετακινηθούν για να αναζητήσουν εργασία. 
 Η παράλληλη κατάρρευση του κοινωνικού κράτους επέτεινε τα χαρακτηριστικά της ανθρωπιστικής κρίσης και άφησε τα ευάλωτα κοινωνικά στρώματα, τα οποία πολλαπλασιάζονται με ταχύτατους ρυθμούς, απροστάτευτα να βιώνουν την απόγνωση και απελπισία.  Η ανθρωπιστική κρίση είναι μια ακραία έκφραση της ανεργίας, της αποεπένδυσης και της εσωτερικής υποτίμησης.  Η ανθρωπιστική κρίση που βιώνει η Ελλάδα είναι το τρομακτικό πρόσωπο των μνημονίων και της λιτότητας.
   Οι εταίροι μας σήμερα, λένε ότι αναγνωρίζουν ότι η ανθρωπιστική κρίση στην Ελλάδα είναι ένα όνειδος για το Ευρωπαϊκό γίγνεσθαι, στο οποίο θα επιθυμούσαν να βοηθήσουν, αλλά να συνεχίσουμε τις πολιτικές λιτότητας των μνημονίων και των πρωτογενών πλεονασμάτων για την εξυπηρέτηση ενός χρέους που είναι αδύνατο να πληρωθεί.  Αυτό το δίπολο είναι παράλογο και αντιφατικό, διότι οι Έλληνες δεν ζητάνε συσσίτια, ζητάνε δουλειά. Ζητάνε την αξιοπρέπεια της εργασίας και όχι τις ενοχές της ελεημοσύνης.  Αυτό διαπραγματεύεται σήμερα η κυβέρνηση μας ένα σχέδιο που θα αποδώσει τα επόμενα χρόνια την δυνατότητα εργασίας και θα επανεντάξει τα θύματα της ανθρωπιστικής κρίσης ενεργά στην κοινωνία.  Άμεσα όμως τώρα. Ο πρώτος στόχος του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης είναι: 1ον Να αντιμετωπίσει την ανθρωπιστική κρίση με ένα ολοκληρωμένο πλέγμα παρεμβάσεων έκτακτης ανάγκης – όπως ακριβώς περιγράφονται στον πρώτο πυλώνα του προγράμματος μας στη ΔΕΘ, ώστε να προστατευθούν τα θύματα της κρίσης και παράλληλα να ενεργοποιηθούν και να συμμετάσχουν σε ένα νέο κοινωνικό γίγνεσθαι αλληλεγγύης, συμμετοχής και συλλογικής οργάνωσης. Τα θύματα της κρίσης δεν θα είναι οι παρίες της κοινωνίας μας που αιτούνται ελεημοσύνη. Θα είναι ενεργοί πολίτες που συμμετέχουν για να βγει η χώρα μας από την κρίση. Θα αντιμετωπίσουμε επομένως 
 1)     Τις ανάγκες για ηλεκτρικό ρεύμα και 
 2)     Διατροφή χιλιάδων απόρων οικογενειών (ενδεικτικά 300.000)
 3)     Θα αντιμετωπίσουμε τις ανάγκες στέγασης με διαμερίσματα για άπορες οικογένειες                (ενδεικτικά         30.000 διαμερίσματα)
 4)      Θα παρέχουμε ειδική κάρτα μετακίνησης για τα μέσα μαζικής μεταφοράς σε                             μακροχρόνια  άνεργους και όσους ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας.  Παράλληλα           με τα μέτρα: 
 5)        Αποκατάσταση του Δώρου Χριστουγέννων ως 13η σύνταξη σε όσους λαμβάνουν                  σύνταξη έως 700 ευρώ.
 6)      Δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη σε ανασφάλιστους ανέργους.
 7)      Και την κατάργηση της εξίσωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο πετρέλαιο                    θέρμανσης και κίνησης. 

Τα 7 αυτά μέτρα απαιτούν

 1) Συντονισμό των συναρμόδιων υπουργείων (Υγείας, Παραγωγικής Ανασυγκρότησης,        Παιδείας, Ανάπτυξης, Οικονομίας) 

  2) Καταγραφή των πραγματικών αναγκών και άμεσοπροσδιορισμό των επωφελούμενων , ταχύτατη αποτύπωση και χαρτογράφηση της παρούσας κατάστασης σε επίπεδο περιφερείας και τοπικής αυτοδιοίκησης.

  3)  Οι Περιφέρειες και οι Δήμοι, η Εκκλησία της Ελλάδος, οι οργανώσεις έμπρακτης αλληλεγγύης από την κοινωνία των πολιτών, διαπιστευμένες και άτυπες, είναι οι φυσικοί σύμμαχοι και οι άμεσοι συνεργάτες που θα επιδιώξουμε να συντονίσουμε για να εντοπισθεί κάθε οικογένεια που έχει πραγματική ανάγκη. Στόχος μας η συγκρότηση δικτύων κοινωνικής αλληλεγγύης σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, όλων των παραπάνω συνιστωσών μαζί με διαδικασίες ουσιαστικής διαβούλευσης  και συμμετοχής των πολιτών επωφελούμενων και μη.  Επιθυμούμε τη συνεργασία με όλα τα κινήματα αλληλεγγύης που αναπτύσσονται αυτά τα χρόνια της κρίσης στην Ελλάδα. Η ανάπτυξη τους με σύνθημα «κανείς μόνος στην κρίση», ανάσχεσε τον αριθμό των αυτοκτονιών και δημιούργησε νέα κύτταρα κοινωνικής συγκρότησης, δημοκρατίας και αυτοδιαχείρισης.

 4) Η μεγάλη εμπειρία και γνώση όλων αυτών των δικτύων, η τεχνογνωσία της φτώχειας που έχουν αποκτήσει, τα υποδείγματα νέας κοινωνικής συγκρότησης  που έχουν δοκιμάσει, είναι στοιχεία που θέλουμε να ενσωματώσουμε στις πολιτικές μας.  Δράσεις που ο ίδιος ο λαός δημιούργησε για να αντιμετωπίσει την κρίση επιδεικνύοντας τεράστια αποθέματα φαντασίας, κουράγιου, αξιοπρέπειας και αλληλεγγύης. Εμπνεόμαστε από αυτά τα νέα υποδείγματα και θα τα ενθαρρύνουμε με κάθε τρόπο. Σήμερα κόμματα και συλλογικότητες από ολόκληρη την Ευρώπη έρχονται για να μελετήσουν και να ενισχύσουν αυτές τις πρωτοφανείς δράσεις του ελληνικού λαού όπως πχ.  τα κοινωνικά ιατρεία που είναι εξαπλωμένα σε όλη την Ελλάδα, ενισχύονται από μεγάλες ομάδες νοσηλευτών και γιατρών και εξυπηρετούν εθελοντικά χιλιάδες απόρους και ανασφάλιστους συμπολίτες μας.  Ο πρώτος πυλώνας του προγράμματος μας, αφορά την διασφάλιση βασικών συνθηκών διαβίωσης για όλους τους κατοίκους της χώρας και την συμμετοχή τους στο κοινωνικό γίγνεσθαι.  Δηλαδή την ανάκτηση της ζωής τους με αξιοπρέπεια. 

 5) Θα κινητοποιήσουμε άμεσα το Δημόσιο Σύστημα Κοινωνικής Προστασίας

 6) Θα αξιοποιήσουμε και θα επιταχύνουμε όλες τις δυνατότητες των κοινοτικών πόρων όπως: την Εθνική Στρατηγική για την κοινωνική ένταξη, το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (FEAD). Θα αναθεωρήσουμε, όπως προβλέπεται άλλωστε, το ΣΕΣ 20/20, σε επίπεδο σχεδιασμού και εξειδίκευσης. Όλες οι δράσεις (Θέρμανση, Ρεύμα, Κατάρτιση, Εργασία, Συμβουλευτική κλπ.)
κατευθύνονται στους φτωχούς και αποκλεισμένους και συνδέονται με τον στόχο της ενσωμάτωσης δια της εργασίας όπως και τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα (από το ΕΣΠΑ) που έχουν καταρτιστεί στις Περιφέρειες περιμένουν την εξειδίκευση των πολιτικών τους. Τέλος θα αιτηθούμε ειδικό πακέτο για την ανθρωπιστική κρίση από τους εταίρους μας . Για την αντιμετώπιση της έλλειψης στέγης θα επανασυστήσουμε και θα διευρύνουμε τον ρόλο του ΟΕΚ σε Οργανισμό Κοινωνικής Κατοικίας. Ιδιαίτερα θα επικεντρωθούμε στην αντιμετώπιση της παιδικής φτώχειας (ηλικίας 0 -17), που έχει αυξηθεί κατακόρυφα τα χρόνια εφαρμογής των μνημονιακών πολιτικών αγγίζοντας το ντροπιαστικό ποσοστό 36%, από τα υψηλότερα στην Ευρώπη. Δεν μπορούμε να ακούμε κάθε τόσο ότι κάποιο παιδί λιποθύμησε στο σχολείο από ασιτία. Γι’ αυτό καλούμε τα σχολεία να συμβάλλουν στην καταγραφή και τον εντοπισμό αυτών των περιπτώσεων. Σύλλογοι διδασκόντων και σύλλογοι γονέων να συμπράξουν γα να βάλουμε τέλος σε αυτόν τον εφιάλτη.  Δεν σκοπεύουμε να σπαταλήσουμε ή να χάσουμε σε μαύρες τρύπες, ούτε ένα Ευρώ. Το κρισιμότερο για αυτό είναι να βρούμε ταχύτατα τους πραγματικούς δικαιούχους αυτής της βοήθειας. Είναι γεγονός ότι  όσο βαθύτερη είναι η φτώχεια και συνεπώς η ανάγκη για κοινωνική προστασία, τόσο πιο απομακρυσμένη είναι η διοίκηση, τόσο πιο αναποτελεσματική έχει υπάρξει η μέχρι τώρα παρέμβαση. Αυτή την πανθομολογούμενη ανεπάρκεια επιθυμούμε να αντιμετωπίσουμε. Ο ελληνικός λαός πρέπει να αντιληφθεί ότι η φτώχεια δεν είναι ντροπή. Δεν είναι ένοχος, επειδή είναι άνεργος. Του ζητάμε με αξιοπρέπεια και υπερηφάνεια να συμμετάσχει στην αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης.  Δεύτερος στόχος του υπουργείου μας είναι : Η οικοδόμηση ενός Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης, που θα προκύψει από μεγάλες θεσμικές μεταρρυθμίσεις για την ανασυγκρότηση της κοινωνικής πρόνοιας και των δημόσιων πολιτικών αντιμετώπισης της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού. Εμείς επιθυμούμε να προχωρήσουμε σε μια σφαιρική αντιμετώπιση των ζητημάτων που γεννάει η παγκόσμια οικονομική, κοινωνική και πολιτική  κρίση. Θέλουμε τα θέματα της ανθρωπιστικής κρίσης να συνδεθούν το συντομότερο με το δικαίωμα όλων στην εργασία και δι’ αυτής, στην επαναφορά της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και αίσθησης συμμετοχής στην ριζική αναδιοργάνωση της ελληνικής κοινωνίας και των ευρωπαϊκών κοινωνιών. Γι ‘ αυτό ο τομέας της Κοινωνικής Αλληλεγγύης ανήκει στο Υπουργείο Εργασίας.  Με κάθε διαθέσιμο τρόπο, αξιοποιώντας στο έπακρο το πρόγραμμα δημοσίων δαπανών για την κοινωνική πρόνοια, με την ουσιαστική αναθεώρηση των κωδικών του ΕΣΠΑ/ ΣΕΣ και την κινητοποίηση όλων, θα ξαναχτίσουμε ένα κράτος κοινωνικής πρόνοιας και αλληλεγγύης που θα κάνει περήφανο κάθε πολίτη αυτής της χώρας.  Η δική μας συμβολή σε αυτήν την κατεύθυνση είναι η δρομολόγηση μιας μεγάλης μεταρρύθμισης, ανασυγκρότησης και ισχυροποίησης του τομέα της κοινωνικής πρόνοιας και των δημοσίων πολιτικών για την  αντιμετώπιση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού.  Θα δώσουμε ιδιαίτερη σημασία στα ΑμεΑ. 
 Στη χώρα μας τα άτομα με αναπηρία ξεπερνούν το 10% του πληθυσμού. Η αναπηρία είναι μια κατάσταση και πολύπλευρη και πολύπλοκη.  Η πραγματικότητα τους είναι δύσκολη, σκληρή και πολλές φορές τραγική. Καταπατούνται και αμφισβητούνται τα βασικά τους δικαιώματα. Επιθυμούμε να άρουμε τα εμπόδια και τις αδικίες που έχουν συσσωρευτεί στην εποχή των μνημονίων.

Θα προχωρήσουμε στα εξής μέτρα:


  •  Έκδοση κάρτας αναπηρίας εν είδη ταυτότητας, η οποία θα χρησιμοποιείται για την νόμιμη απαίτηση των δικαιωμάτων του.  
  • Καταβολή των κοινωνικών επιδομάτων των ΑμεΑ σε σταθερή μηνιαία καθορισμένη ημερομηνία.
  •   Εργασιακή ασφάλεια και σταθερότητα για όλους τους εργαζόμενους στις προνοιακές δομές και στην ειδική εκπαίδευση. Θα προβούμε σε θεσμικές ενέργειες για την καταβολή των δεδουλευμένων στους απλήρωτους εργαζόμενους που παραμένουν απλήρωτοι εδώ και πολλούς μήνες. 
  •  Θα θεσπίσουμε την περιοδική αξιολόγηση και τον έλεγχο δομών και υπηρεσιών που απευθύνονται σε ΑμεΑ. 
  •  Θα προχωρήσουμε στην ίδρυση επαγγελματικών εργαστηριών για την απασχόληση των ΑμεΑ και την προνομιακή απορρόφηση των προϊόντων τους.
 Τέλος δεσμευόμαστε να αξιοποιήσουμε την σχολάζουσα δημόσια ακίνητη περιουσία μέσω ΕΣΠΑ, σε συνεργασία με τους ΟΤΑ για στέγες υποστηριζόμενης διαβίωσης ατόμων με αναπηρία (ΣΥΔ).  Ξεκινάμε την επεξεργασία για ένα νέο θεσμικό πλαίσιο, για την οικοδόμηση ενός ενιαίου Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Διότι απαιτείται ενιαίο θεσμικό πλαίσιο για να αντιμετωπίσει τους δαιδαλώδεις και πολυτυπικούς  φορείς πρόνοιας. Σήμερα οι φορείς αυτοί είναι κατακερματισμένοι σε ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, σε ΜΚΟ, σε 600 περίπου πιστοποιημένους φορείς εθελοντισμού και σε άλλες άτυπες οργανώσεις. Έχουν συγχωνευτεί και συρρικνωθεί, έχουν μειωθεί τα κονδύλια που τους παρέχονται, ενώ πολλές φορές οι εργαζόμενοι σε αυτά μένουν απλήρωτοι. Σε αυτό θα βάλουμε ένα τέλος. Από την άλλη έχουν τεράστιες αναξιοποίητες περιουσίες και μεγάλα κονδύλια δωρεάν. Όλα αυτά χρειάζονται συνολική ρύθμιση. Δηλαδή ένα ενιαίο πλαίσιο, στη βάση αρχών και αξιών, καθολικότητας και ισοτιμίας, για :

  •   Το συντονισμό των δημόσιων και κοινωνικών φορέων.
  •   Την ποιοτική αναβάθμιση της λειτουργίας των σημερινών δομών και υπηρεσιών αλλά    και την ανάπτυξη νέων.
  •   Την βέλτιστη αξιοποίηση των πόρων με δίκαιη κατανομή των παροχών.  Παράλληλα θα θεσπιστούν αποτελεσματικοί μηχανισμοί για τη συνεχή καταγραφή των αναγκών και για την παρακολούθηση και αξιολόγηση της αποδοτικότητας των εφαρμοζόμενων πολιτικών. Στόχος μας είναι η δημιουργία θεσμών για την άσκηση κοινωνικού ελέγχου από την ίδια την κοινωνία. Θέλουμε να δώσουμε στον κάθε πολίτη τη σιγουριά ότι δεν θα είναι μόνος ούτε σήμερα στην κρίση, ούτε αύριο. Και ότι θα μπορέσει να συμβάλει με αξιοπρέπεια στο μεγάλο έργο της παραγωγικής ανασυγκρότησης της χώρας μας, που ξεκινάμε.     www.diorismos.gr